home > 회사소개 > 회사개요-
 
 
- 냉동공조 : 냉온수기.열교환기.고온재생기.SHELL PLATE의 절단.펀칭.절곡
- 철도차량 : 고속전철대차 FRAME 및 STEEL PLATE,고속전철TJB G7 CAR 대차 FRAME, K-1전차
------------JIB ARM,의 절단.펀칭.절곡
- 특장차 : 24ton DECK적재함 절단.절곡
- 발전설비 : 원자력 발전소 SEPARATOR CAN,SUS PLATE 절단.절곡
- 제철설비 : L.D.G HOLDER SPIRAL PLATE 절단.절곡
- 담수설비 : BRINE WEIR STAGE PLATE 절단,펀칭,절곡
- 선박설비 : CORRUGATE PLATE 절곡
 
생산능력
공정
사용장비
전담인원
월간 생산능력
년간 생산능력
비 고
영업
관리
 
5 명
     
생산
절단
SH - 006
SH - 007
SH - 018
8명
2500 ton
30000 ton
 
펀칭
SH - 002
SH - 017
6 명
100 ton
1200 ton
 
절곡
SH - 001
SH - 003
SH - 004
SH - 005
15 명
3000 ton
36000 ton
 
 
생산능력 - 김제공장
 
공정
사용장비
전담인원
월간 생산능력
년간 생산능력
비 고
영업
관리
 
3 명
     
생산 레이저

6kwX25X8M
12kwX4X24M

6명 600 ton 7200 ton  
절곡

12M X 1500Ton
10M X 1000Ton

6명 500 ton 6000 ton  
제작   15명